• LT

    Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo programa

    2019 09 04

    Kviečiame Lazdijų rajono mokytojus, mokytojų padėjėjus, socialinius pedagogus, psichologus, psichologų asistentus, logopedus, tiflopedagogus, surdopedagogus, visuomenės sveikatos specialistus, mokyklos administracijos darbuotojus dalyvauti programoje.

    Šrifto dydis