ES projektai

Projekto pavadinimas:
„Sveikos gyvensenos skatinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“ (projekto kodas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-11-0002 ).
Projektas finansuojamas:
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas:
08.4.2-ESFA-R-630 Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu.

ES projektai logotipas
Projekto vykdytojas:
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Projekto tikslas – Padidinti Lazdijų rajono savivaldybėje tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgesio pokyčius.

Planuojama rodiklio reikšmė – tikslinių grupių asmenys – 1697.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. liepa – 2023 m. sausis.