Visuomenės sveikatos stiprinimas

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą rūpinasi rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos stiprinimu, organizuoja sveikos gyvensenos mokymo renginius: seminarus, paskaitas, pokalbius – diskusijas, praktinius užsiėmimus rajono bendruomenei, rengia informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais.