Visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, analizuoja bei vertina mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius, aiškina mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus ir moko juos taikyti praktiškai, stebi mokinių sveikatą, rengia sveikatinimo veiklos programas, suteikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

MOKINIŲ SVEIKATA

Lazdijų rajono savivaldybės vaikų sveikata 2022

Lazdijų rajono savivaldybės vaikų sveikata 2021 m

Mokinių gyvensenos tyrimas 2020 m.

Lazdijų rajono savivaldybės vaikų sveikata 2020 m

Lazdijų rajono savivaldybės vaikų sergamumas 2019 m.

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių sveikata už 2019-2020 m.m

Mokinių sergamumas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose 2018-2019 m.m

Mokinių infekcinis sergamumas 2018-2019 m.m

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių sveikata už 2018-2019 m./m.

Mokiniu sergamumas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose 2017-2018 m./m.

Mokinių infekcinis sergamumas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose 2017-2018 m./m.

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių traumų analizė už 2017 m.

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių traumų analizė už 2016 m

Lazdijų rajono savivaldybės mokyklinio amžiaus vaikų rizikingas elgesys 2016 m.

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių sveikata 2017-2018 M./M.

Mokiniu sergamumas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose 2016-2017 m.m.

Mokinių infekcinis sergamumas 2016-2017 m.m.

Lazdijų rajono savivaldybės mokinių gyvensenos tyrimas  2016 m.

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių sveikata 2016-2017 m.m.

Mokiniu sergamumas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose 2015-2016 m.m.

Mokinių infekcinis sergamumas 2015-2016 m.m.

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių traumų analizė už 2015 m.

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių sveikata 2015-2016 M./M.

Mokinių sergamumas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose 2014-2015 M./M.

Mokinių infekcinis sergamumas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose 2014-2015 M./M.

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių sveikata 2014-2015 M./M.

Mokinių sergamumas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose 2013-2014 M./M.

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių traumų analizė už 2014 m

Mokinių infekcinis sergamumas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose 2013-2014 M./M.

Mokinių sergamumo ataskaita 2012-2013m./m. Lazdijų rajono savivaldybės mokyklos

Mokinių sergamumo infekciniais susirgimais ataskaita 2012-2013 m./m. Lazdijų rajono savivaldybės mokyklos

Mokinių patirtų traumų registracijos suvestinė 2013 m. I-II ketv.

Kuprinių svėrimo akcijos rezultatų analizė 2012 m.

Mokinių traumatizmas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose 2012 m./m. I-II pusmetyje

Mokinių infekcinis sergamumas Lazdijų rajono mokyklose 2011./2012m. 

Akcijos “Ar ne per sunki mokinio kuprinė”,vykusios Lazdijuose 2011 m. rugsėjo mėn., REZULTATŲ ANALIZĖ 

Tarptautinės mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos apklausos (HBSC 2010m.) Lazdijų rajono savivaldybėje analizė

Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių sveikata 2011 m./m.