• LT

  Darbo pasiūlymai

  Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia konkursą psichologo (-ės) pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas – 8,0)

  Neterminuota darbo sutartis 0,5 etato krūviu.

  Darbo pobūdis: teikti psichologinės pagalbos paslaugas Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro lankytojams, kurios orientuotos į gyventojų psichinės sveikatos stiprinimą ir palaikymą.

  Būtinas išsilavinimas, kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus psichologijos studijų krypties sveikatos psichologijos arba klinikinės psichologijos studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
  2. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

  Funkcijos:

  1. Teikti psichologines konsultacijas gyventojams ir įstaigų darbuotojams arba nukreipti tinkamai pagalbai;
  2. Organizuoti psichikos sveikatos prevencijos renginius, mokymus, paskaitas, pasitarimus ir kitą šios srities prevencinę veiklą;
  3. Šviesti gyventojų bendruomenę psichikos sveikatos prevenciniais klausimais;
  4. Vesti užsiėmimus (paskaitas, seminarus, relaksacijas ir pan.) skirtingoms tikslinėms grupėms.

  Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
  4. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

  Panašaus darbo patirtis – privalumas.

  Dokumentus pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 17 d. įskaitytinai šiuo adresu: Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kauno g. 8, LT- 67128 Lazdijai, el. paštas: info@lazdijuvsbiuras.lt. Tel. pasiteirauti: 8 318 52 075.

  Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką ir numatoma trukmė).

  ___________________________________________________

   

  Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ieško valytojo (-os) pareigoms užimti (minimalus mėnesinis atlyginimas)

  Neterminuota darbo sutartis 0,25 etato krūviu.

  Darbo pobūdis: tvarkos ir švaros palaikymas Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpose pagal higienos reikalavimus.

  Būtinas išsilavinimas:

  1. Turėti vidurinį išsilavinimą.

  Reikalavimai:

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi būti sąžiningas, atsakingas ir kruopštus.

  Turi išmanyti:

  1. Plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus;
  2. Baldų ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus, patalpų interjero ir gėlių priežiūros ypatumus;
  3. Valyti priskirtas patalpas drėgnu būdu laikantis higienos reikalavimų;
  4. Laikytis darbo drausmės, vidaus tvarkos, darbo saugos taisyklių, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų.

  Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
  4. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

  Dokumentus pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2022 m. sausio 17 d. įskaitytinai šiuo adresu: Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kauno g. 8, LT- 67128 Lazdijai, el. paštas: info@lazdijuvsbiuras.lt. Tel. pasiteirauti: 8 318 52 075.

  Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui (bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką ir numatoma trukmė).

   

  Šrifto dydis