Privalomasis higienos įgūdžių mokymas

PRIVALOMASIS HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS:

Suteikiama žinių apie užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, jų plitimo ypatumus, sergamumą užkrečiamomis ligomis, bendrųjų ir asmeninių profilaktikos priemonių taikymą, darbo aplinkos ir asmens higienos reikalavimus, nustatytus teisės aktuose (higienos normose).

HB – privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa, skirta visiems asmenims, kuriems numatytas privalomas higienos įgūdžių mokymas.

HBB – privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys, netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai.

H1 – švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas

H2 – socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

H10 – maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei, tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai.

H11 – valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra

H12 – skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai

H13 – Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti)

Mokymai vyksta iš anksto su klientu suderintu laiku. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, adresu: Kauno g. 8 (III aukštas), Lazdijai.

Norintiems dalyvauti mokymuose reikalinga išankstinė registracija.

Daugiau informacijos ir registracija tel.: 8 318 52075, el. p. info@lazdijuvsbiuras.lt arba atvykus į visuomenės sveikatos biurą.