MOKOMASIS FILMUKAS „Saugaus elgesio gatvėje taisyklės“

2021 08 04

Dalinamės mokomuoju filmuku „Saugaus elgesio gatvėje taisyklės“.

Filmukas sukurtas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Lazdijų rajono savivaldybėje“.